ผู้ใช้บริการของปีนฟ้า ครีเอชั่น • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
• คณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ
• สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ -สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ
• สำนักงานจังหวัดเชียงราย
• สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
• สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
• คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่• บริษัท เชียงใหม่จัดการประชุม จำกัด• บริษัท ธีม พลาซ่า ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด ในเครือพีน่า กรุ๊ป เจ้าของโครงการซานโตรินี พาร์ค ชะอำ
 • เทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
• บริษัท ITL Trade Media Group จำกัด
• นิตยสาร Logistics Thailand และหนังสือพิมพ์ INTERTRANSPORT LOGISTICS
• นิตยสาร Honeymoon &Travel
• นิตยสารมหานที คณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ
• นิตยสาร Biz Focus หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
• บริษัท Jade Publishing จำกัด
• บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• บริษัท Moving Ad จำกัด
• บริษัท นูเน็ต คอมเมิร์ส จำกัด
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE